Tiedon hakijan ja löytäjän opas

Johdanto

Ota opas avuksi tiedon löytämiseen

Tästä oppaasta löydät linkit tietokantoihin sekä lyhyen kuvailun tietokannan sisällöstä. Osa tietokannoista on maksullisia, mutta ammattikorkeakoulu on hankkinut niiden käyttöoikeudet opiskelijoille, henkilökunnalle ja kirjaston paikalliskäyttäjille. Muualta kuin kirjaston asiakastietokoneilta käyttöoikeuden voi aktivoida kirjautumalla KAMIT-tunnuksilla KAMK-Finnaan. Kirjautumisen jälkeen käyttäjä pääsee käyttämään myös tietokantojen omia hakusivuja KAMK-Finnan etusivun linkeistä. Tietokantojen avulla löytyy tietoa, jota ei välttämättä löydy avoimesta verkosta esimerkiksi Googlaamalla.

Viitetietokanta sisältää viittauksen alkuperäiseen lähteeseen, paperimuotoisen kirjan tai lehtiartikkelin bibliografiset tiedot: kirjoittaja, ilmestymisvuosi, artikkelin / kirjan nimi jne. Kokotekstitietokanta sisältää varsinaisen tietolähteen, esimerkiksi kirjan, artikkelin, opinnäytteen tai sanomalehden e-versiona.

Sivun alkuun
Hakusanojen valinta

Hakusanojen valinta

Kun valitset hakusanoja, muista että samaa aihetta tai käsitettä voidaan kuvata monin eri termein. Mieti ensimmäisenä mieleen tulevalle hakusanalle myös synonyymeja. Esimerkiksi verkkokauppa / verkkoliiketoiminta.

Käytä hakusanojen valinnassa apuna YSA-asiasanastoa.

Viitetietotokanta koostuu viitteistä, mutta nykyään yhä useammin viitteeseen sisältyy linkki jonka avulla kokotekstiä pääsee lukemaan. Mutta usein tiedonhaku kohdistuu siis vain viitteessä oleviin sanoihin.


Esimerkki kirjan viitteestä:

Esimerkki kirjan viitteestä


Esimerkki lehtiartikkelin viitteestä:

Esimerkki lehtiartikkelin viitteestä
Sivun alkuun
Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanojen yhdistäminen eli Boolen logiikka

George Boole (1815-1864) oli englantilainen matemaatikko ja filosofi, joka kehitti tiedonhakujärjestelmissä käytettävän hakusanojen yhdistämistekniikan.

Tietokannoissa on yleensä mahdollisuus hakea useammalla sanalla, siitä käytetään eri nimityksiä, mm. yhdistelmähaku, tarkennettu haku, advanced search, Boolean search. Yhdistelmähaussa voit rajata tai laajentaa hakua käyttämällä hakuehtoja eli boolen operaattoreita joita ovat AND, OR ja NOT. Haun rajaamista ko. ehdoilla nimitetään Boolen logiikaksi.

ruoanvalmistus JA Italia Bool JA rajaa tulosta
ruoanvalmistus TAI ruokaohjeet TAI laajentaa
Italia EI sanakirjat EI sulkee jonkin sanan pois
Sivun alkuun
Hakusanojen katkaisu

Hakusanan katkaisu

Hakusanan katkaisulla saat sanan eri taivutusmuodot ja yhdyssanat hakutulokseen mukaan. Tietokannan etusivulla yleensä kerrotaan mikä katkaisumerkki on käytössä.

Esimerkiksi katkaistulla hakusanalla tuotteist* saat hakutulokseen viitteitä, joissa ko. sana esiintyy esimerkiksi muodossa tuotteistus tai tuotteistaminen.

Hakusanan katkaisu siis laajentaa hakutulosta ja sitä kannattaa käyttää erityisesti viitetietokannoissa.

 • tuotteist*
 • talonrak*
 • terveydenh*

Hakusanan katkaisu kannattaa tehdä siitä kohdasta, josta sana lähtee taipumaan. Yleensä katkaisumerkkiä käytetään sanan lopussa, mutta joissakin tietokannoissa sitä voi käyttää myös sanan alussa tai keskellä.

Sivun alkuun
Hakutuloksen arviointi

Hakutuloksen arviointi

Arvioi vastaako löytämäsi tieto tiedonhakusi aihetta. Pitäisikö jatkossa tarkentaa tai laajentaa hakua? Käytitkö kaikkia mahdollisia tietokantoja, vai löytyisikö aiheeseesi sittenkin parhaiten tietoa avoimesta verkosta?

Ole kriittinen tiedon sisällön suhteen, Tiedonhaun alkuvaiheessa ei kuitenkaan kannata olla liian kriittinen, esimerkiksi ammattilehdistä, yleislehdistä, kaunokirjallisuudesta ja avoimen Internetin dokumenteista voit löytää uusia näkökulmia tutkimaasi aiheeseen, vaikka et ko. materiaalia oppimistehtävässä käyttäisikään.

Tiedon luotettavuuden lopullinen arviointi on erityisen tärkeää, jos tieto on löytynyt avoimesta verkosta. Myös suljetun verkon tietokantojen kautta löytyneissä julkaisuissa ja artikkeleissa voi olla monentasoista tietoa.

Sivun alkuun
Arto ja Aleksi

Arto ja Aleksi

Kotimaisten lehtien artikkeleita voi hakea Arto ja Aleksi -hakupalveluiden avulla. Suurin osa artikkeleista julkaistaan painetuissa lehdissä, mutta viitteessä voi olla myös linkki kokotekstiin, jos artikkeli on saatavana verkossa.

Sivun alkuun
CRnet

CRnet-tietopankki

CRnet on tietopankki johon kootaan yritysten käytettäväksi ytimekästä uusinta tietoa kaikista kolmesta yritysvastuun kulmakivestä - taloudesta, ympäristöstä ja ihmisistä - täydennettynä laatu- ja lainsäädäntöasioilla.

Sivun alkuun
Doria

Doria

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä.

Sivun alkuun
Elektra

Elektra

Elektra sisältää kotimaisia tieteellisiä lehtiarkkeleita kokotekstinä.

Sivun alkuun
KAMK-Finna

KAMK-Finna

KAMK-Finnan kautta voit hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston painettuja ja sähköisiä aineistoja. KAMK-Finna on kansallisen Finna-palvelun paikallinen näkymä.

KAMK-Finna
Sivun alkuun
Melinda

Melinda

Melinda on Suomen korkeakoulukirjastojen yhteinen aineistotietokanta.

Sivun alkuun
Medic

Medic

Medic on suomalainen hoitotieteellisen ja lääketieteellisen aineiston viitetietokanta. Medic sisältää viitteitä lehtiartikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, Pro Gradu-tutkielmista ja tutkimuslaitosten raporteista. Medicin viitteissä voi olla myös linkkejä kokoteksteihin.

Sivun alkuun
RedFox-sanakirja

RedFox-sanakirja

RedFox-sanakirja

Sivun alkuun
Talentum Fokus

Talentum Fokus

Talentum Fokus sisältää aineistoja mm. juridiikan, talouden, verotuksen ja esimiestyön alueilta.

Sivun alkuun
Talentum-lehtiarkisto

Talentum-lehtiarkisto

Talentum-lehtiarkisto on talouselämän ja tekniikan ammattilehtien artikkelitietokanta.

Talentumiin on tallennettu seuraavien lehtien artikkeleita: Arvopaperi, Energia, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Metallitekniikka, MikroPC, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tekninen Uratie ja Tietoviikko.

Sivun alkuun
Talentum-verkkokirjahylly

Talentum-verkkokirjahylly

Talentum-verkkokirjahylly sisältää verkkokirjoja liiketoiminnan ja juridiikan eri alueilta.

Sivun alkuun
Terveysportti

Terveysportti

Terveysportti on portaali, jonka kautta pääset tärkeimpiin suomalaisiin lääketieteellisiin aineistoihin ja verkkopalveluihin. Terveysportti sisältää myös Aikakauskirja Duodecimin ja Suomen lääkärilehden verkkoversiot. Terveysportti sisältää yli 30 erillistä tietokantaa, joista osa on hankittu Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston asiakkaiden käyttöön.

Sivun alkuun
Theseus

AMK-opinnäytetyöt Theseus verkkokirjastossa

Theseus-verkkokirjasto sisältää ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja julkaisuja verkossa.

Sivun alkuun
Ebsco

Ebsco-portaali

Ebsco-portaali on monialainen tieteellisten ja ammattilehtien artikkeleita ja artikkeliviitteitä sisältävä hakupalvelu.

KAMKIN kirajstoon on hankittu seuraavat Ebsco- tietokannat:

 • Academic Search Elite (Monialainen)
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (Kirjasto ja informaatiotutkimus)
 • GreenFILE (Ympäristö, luonto)
 • Sport Discus with Full Text (Urheilu ja lääketiede)
 • Cinahl with Full Text (Hoitotiede)

Voit rajata hakua niin että saat tulokseen vain kokotekstejä kun valitset kohdan Full Text. Kun valitset kohdan Scholarly (Peer Reviewed) Journals saat hakutulokseen vain tieteellisen arvioinnin läpikäyneitä artikkeleita.

Sivun alkuun
IEEE Xplore

IEEE Xplore

IEEE Xplore on teknologian ja elektroniikan alan tietokanta. Se sisältää lehtiartikkelleita ja konferenssijulkaisuja. Aihealueita ovat mm. multimedia, ohjelmointi, systeemityö, tekoäly, tietoliikennetekniikka, sähkötekniikka, akustiikka, biolääketiede, elektroniikka, energia ja liikenne.

Sivun alkuun
Ovid

Ovid

OVID tietokantapalvelu sisältää terveydenhuollon, hoitotieteen ja hoitotyön viite- ja kokotekstitietokantoja.

Sivun alkuun
Primal Pictures -anatomiatietokanta

Primal Pictures -anatomiatietokanta

Primal Pictures -anatomiatietokannasta löydät yksityiskohtaisen ja tarkan 3D-mallin ihmisen anatomiasta.

Sivun alkuun
Ebrary

Ebrary e-kirjat

Ebrary on monialainen e-kirjakokoelma.

Sivun alkuun
Ellibs

Ellibs

Ellibs sisältäa verkokirjoja. Kirjautuminen KAMK kirjastokortin tunnuksella.

Sivun alkuun
ePress

ePress sanomalehtipalvelu

ePress-sanomalehtipalvelu sisältää suomalaisten sanomalehtien e-versioita. ePressin kautta voit lukea mm. Helsingin Sanomia ja useita maakunta- ja paikallislehtiä.

Press Displayn ja ePress-sanomalehtipalvelun lehtiä voit lukea KAMKin verkossa, mutta ei etäkäytön kautta

Sivun alkuun
MOT-sanakirjasto

MOT-sanakirjasto

MOT-sanakirjasto sisältää perussanakirjojen lisäksi myös erikoissanastoja.

Perussanastot:

 • englanti, ruotsi, saksa, ranska, italia, suomi

Erikoissanastot:

 • Ulkomaankaupan erikoistermit: englanti, ruotsi, saksa, venäjä, espanja
 • Tekniikan ja kaupan esikoissanasto: englanti, ruotsi, saksa, ranska
 • Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä
Sivun alkuun
Sanoma-arkisto

Sanoma-arkisto

Sanoma-arkisto sisältää Sanomien (Helsigin Sanomat, Ilta-Sanomat, Taloussanomat) suomenkielisen uutistuotannon artikkelit menneiltä vuosilta. Mukana myös päivän tuoreimmat uutiset.

Sivun alkuun
Suomen laki

Suomen laki

Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus – yhdellä haulla löydät kattavasta Suomen Laki -tietokannasta tarvitsemasi tiedon, aina ajantasaisena.

Sivun alkuun
Google Scholar

Google Scholar

Google Scholar keskittyy tieteelliseen aineistoon. Sen kautta löydät mm. tutkielmia, opinnäytteitä, konferenssijulkaisuja ja artikkeleita. Google Scholar on hyvä vaihtoehto normaaliin googlettamiseen kun etsit tietoa opiskelutehtäviin.

Sivun alkuun
Oppaan tekijät

Oppaan tekijät

Sisällön suunnittelu: Airi Hihnala ja Riitta-Liisa Karjalainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Toteutus: Imre Kiss

Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto. PL 240 Ketunpolku 1. 87101 KAJAANI.

Sähköposti: asiasanaa@kamk.fi

Sivun alkuun